Geschiedenis Aostrumse Zangkompeneej
De Aostrumse Zangkompeneej is opgericht op 3 september 1980 onder de naam: “Het Oostrums Mannenkoor”. In de eerste jaren van het bestaan was het koor tijdens carnavalsdagen uiterst actief. Bekend onder de naam Aostrumse Zangkompeneej “Oere toe” werd op vele plaatsen tijdens het carnavalsseizoen opgetreden tot vermaak van vele toehoorders en de zangers zelf. Het koor stond toen onder leiding van de heer Soulimans. Eind tachtiger jaren werd het muzikale roer overgenomen door de heer Verhofstad. Onder zijn bezielende leiding werd een zeer gevarieerd programma ingestudeerd en werd de Aostrumse Zangkompeneej bekend om de grote variatie van liederen die het koor ten gehore kon brengen. In 1997 werd afscheid genomen van dirigent Frans Verhofstad. In 1997 werd de heer Verhofstad opgevolgd door de heer Marcel Kuepers, die tevens, met veel enthousiasme, het koor muzikaal begeleidde aan een orgel of piano. Per 1 oktober 2008 staat het koor onder leiding van de heer Kenny Jansen, een nog jonge dirigent, die ook met veel enthousiasme aan zijn taak bij de Aostrumse Zangkompeneej is begonnen. In de loop van de jaren werd de naam van het koor enige malen gewijzigd en nu treedt het koor naar buiten onder de naam “Aostrumse Zangkompeneej”. In 2012 is deze naam officieel vastgelegd. Het repertoire van het koor is zeer uitgebreid. Het omvat vooral populaire liederen. Muzikale medewerking verleent het koor bij kerkdiensten en met optreden in zieken- en ouderenhuizen. Tevens neemt het koor op uitnodiging deel aan openbare concerten in de regio Limburg en Noord-Brabant. Eind maart, begin april van elk jaar organiseert het koor haar eigen Lenteconcert, waar meerdere koren uit de nabije en verre omtrek hun stemmen laten klinken. In het najaar wordt het “Korentreffen” georganiseerd in de zaal van Café “Back In Time”. Het koor repeteert wekelijks in de zaal van café “Back In Time” te Oostrum. Een 20-tal zangers is graag bereid om de woensdagavond vrij te houden voor de repetities van hun Zangkompeneej. Wilt u meer weten: zie verder op deze site of zie www.Aostrumsezangkompeneej.nl U kunt ons ook op Facebook volgen onder: facebook.: AostrumseZangkompeneej .