Aostrumse Zangkompeneej Contact
De dirigent van het koor is: Kenny Jansen Het bestuur wordt gevormd door: Vacant   (voorzitter) tel: Toon Derks (secretaris) tel: 0478-586418 Pieter Bom (penningmeester) tel: 0478-585932 Secretariaatsadres: Toon Derks Randenrade 59 5807BL  Oostrum E-mail:  fam_derks@outlook.com Activiteiten commissie Hub Creemers tel: 0478-583357 Jacq Rijs tel: 0478-583564 Riny Tielen tel: 0640045043 Archivaris: Jacq Rijs Kledingcommissie: Jacq Rijs Muziekcommissie: Hub Creemers Kenny Jansen (dirigent) Jacq Rijs Riny Tielen Joos Truijen Webmaster Felix Verspaget Fotografie Louise Tielen Repetitie: Elke dinsdagavond van 20.00 - 22.00 in Back in Time in Oostrum uitgezonderd : zie agenda
KNZV-LIMBURG: De Aostrumse Zangkompeneej is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zang Verenigingen afdeling Limburg. Daarbij zij een zeventigtal mannenkoren aangesloten. Informatie over de KNZV-Limburg en deze koren vindt u op de volgende web-site: http://www.knzv-limburg.nl
Volg ons op Facebook (press the button):