Aostrumse Zangkompeneej Contact
De dirigent van het koor is: Kenny Jansen Het bestuur wordt gevormd door: Vacant   (voorzitter) tel: Piet Daniëls (secretaris) tel: 06 24 593871 Thijs van de Mortel (penningmeester) tel: Secretariaatsadres: Penningmeestersadres:               Piet Daniëls   Thijs van de Mortel Randenrade 41 Oude Oostrumseweg 1 5807BL  Oostrum 5802CA  Venray E-mail:  pjdaniels@home.nl Activiteiten commissie Hub Creemers tel: 0478-583357 Jacq Rijs tel: 0478-583564 Archivaris: Jacq Rijs Kledingcommissie: Jacq Rijs Muziekcommissie: Hub Creemers Kenny Jansen (dirigent) Jacq Rijs Joos Truijen Webmaster Felix Verspaget Repetitie: Elke woensdagavond van 19.00 - 20.00 in “Back in Time” in Oostrum uitgezonderd : zie agenda
KNZV-LIMBURG: De Aostrumse Zangkompeneej is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zang Verenigingen afdeling Limburg. Daarbij zijn een zeventigtal mannenkoren aangesloten. Informatie over de KNZV-Limburg en deze koren vindt u op de volgende web-site: http://www.knzv-limburg.nl
Volg ons op Facebook (press the button):