Laatste nieuwtjes:
Made with MAGIX Aostrumse Zangkompeneej Welkom
Lenteconcert Museum De Locht De Aostrumse Zangkompeneej heeft bij de start van de nieuwe lente 2016 haar eerste concert dit jaar gegeven in het Streekmuseum De Locht te Melderslo. Wij waren hiertoe uitgenodigd en het thema dat het museum deze 20e maart hanteerde was “de smederij”. Het koor zong binnen en buiten. Wij zongen in de buitenlucht a capella onder andere de klassieker “Der Hammerschmied” en wel staand tussen de ijverige smeden onderwijl zij een geluid produceerden van klinkende klanken  op aambeelden. Tijdens dit lied sloeg een van onze baszangers, Thijs van de Mortel, als een volleerde smid uitbundig in de maat mee. Hij kletste met schwung de smidshamer op een aambeeld. In het restaurant werd twee maal gezongen waarbij wij voor het eerst een potpourri van Duitse schlagers met als titel “Ein Festival der Liebe” zongen met daarin muzikaal verweven de bekende schlagers “Marmer Stein und Eisen bricht”  en “La Montanara”. Dit arrangement is van de hand van onze dirigent Kenny Janssen. Het koor kan tevreden terug kijken op dit muzikale optreden.                                                                                            Hans Stevens
Jaarvergadering 2016 Op woensdag 30 maart vond, in plaats van een zangrepetitie, de traditionele jaarvergadering plaats in het repetitielokaal Back in Time. Naast de standaard agendapunten met onder andere de herverkiezing van de vertrouwde penningmeester Pieter Bom en de vaststelling van de contributie (€12,50 p.p  per maand,) werd er met elkaar gediscussieerd over het veranderde zangrepertoire maar ook over geldinzamelacties ter versterking van de kas. Tevens werd er lange tijd gesproken over het toekomstperspectief van het zangkoor met als hamvraag; welke wegen er bewandeld  dienen te worden om dit perspectief tot een betere bloei te brengen. Naar aanleiding van dit laatste onderwerp werd er besloten dit op korte termijn als gespreksonderwerp terug te laten komen tijdens een extra bijeenkomst.                                                                                                Hans Stevens
   OPTREDEN INTRATUIN VENRAY Op zondagmiddag 17 april trad de Aostrumse Zangkompeneej op voor het winkelend publiek in de fraaie  INTRATUIN te Venray. Het koor zong er niet alleen voor de mensen maar ook tussen en voor de viooltjes, de perkstekken, het aardewerk,  de goudvissen en frisse kamerplanten. De liederen werden door de mannen op een natuurlijke, inspirerend en creatieve wijze gezongen gelijk de wervende tekst die aangebracht was op de wand van het Grand Café in dit tuincentrum.  In dit open etablissement zongen ze  twee maal onder leiding van de dirigent Kenny Janssen die hun hierbij vocaal en musicerend en ondersteunde. Ook werd er twee maal a capella gezongen. Het optreden werd als ontspannend en spontaan ervaren en zowel door de aanwezige klanten als het personeel bijzonder gewaardeerd. Met een bloementje keerden de zangers voldaan naar huis.  Foto’s zijn te bewonderen op “Galerie”.
OPTREDEN BIJ DE OPENING VAN SLAGERIJ EDELBRONS TE YSSELSTEYN Door koorlid Joos Truijen werden we uitgenodigd om aan het feestelijk gebeuren van de opening van slagerij Edelbrons te Ysselsteyn een muzikaal tintje te geven. Van verre was het gebeuren al waar te nemen door de grote kleurige paraplu. Maar deze was niet nodig. 4 mei was een prachtige zonnige dag. Om 3 uur mocht het koor de spits afbijten met een potpourri van, in het gehoor klinkende, vlotte nummers in de heerlijke walm (reuk) van een achter het koor aan het spit draaiend speenvarken.  Klokslag 4 uur was de officiële opening door wethouder Jan Loonen, waarna het speenvarken door de wethouder onder het toeziend oog van Joos Truijen werd aangesneden. Daarna werden we getrakteerd op streekproducten, aangeboden door ondernemers uit de omgeving, onder het genot van een drankje. Wij wensen slagerij Edelbrons, gerund door Joos Truijen en Frank Schepers heel veel succes.                                                Foto’s zijn te bewonderen op “Galerie”                                                                                         
DE VERJAARDAGVISITE BIJ DE SJANELLEKES Op zondag 26 juni waren de mannen van de Aostrumse Zangkompeneej te gast bij de roze zanggodinnen van het smartlappenkoor De Sjanellekes te Venray. Dit zangkoor vierde het 15 jarig bestaan met andere koren, o.a uit Den Bosch, Roermond, Wyche en Oostrum. Op toerbeurt werd er op 3 verschillende locaties +20 min. door de koren gezongen. Het repertoire van die koren was van Hollands smartlapgehalte. De dirigent van de Aostrumse Zangkompeneej(Kenny Jansen) had derhalve, in overleg met muziekcommissie, het repertoire enigszins aangepast. De mannen zongen op buitenlocatie afwisselend bekende Hollandse/Limburgse liedjes maar ook een potpourii van Deutsche Schlagers en The Best of The Beatles. Het publiek kon deze optredens wel waarderen en zongen zelfs mee, met name bij de uitvoering van het  “Aostrums Schlagerfestival”. Ondanks een heftige plensbui zijn deze buitenoptredens niet in het water gevallen en men kan stellen dat het een geslaagde zondagmiddagvisite was.
ZOMERRECES 2016 Woensdag 20 juli was het al weer de laatste oefenavond vóór de zomervakantie. Net als het vorig jaar kon er, mede door het “schônne terraswaer”, een bijzondere buitenrepetitie gehouden worden. De dirigent beulde in deze tropische avondhitte de zangers goed af terwijl het luie “zang- zweed” in ritmische brede stromen van het voorhoofd liep of als een klaterende waterval gelijk parels in de bilnaad viel. De gekwelde mannen keken hierbij jaloers naar hun aanwezige partners en mede cafébezoekers, die in de luwte de een na de andere koude consumptie achterover sloegen. Zij genoten!Als pleister op de wonde kwam de penningmeester met de gebruikelijke  snacks op de proppen en hij zorgde ervoor dat de zangers en vooral de dirigent niet noodzakelijk aan het infuus hoefden. Om 23.00 uur was dit “Buutengewoon Buutenconcert”  ten einde.Woensdag 7 september start weer de repetitie in café Back in Time van Hinke en Willem.
                            FIETSVIERDAAGSE VENRAY 2016 Ook dit jaar bestond het idee om als koor de deelnemers aan de Venrayse Fietsvierdaagse muzikaal te ondersteunen op één van hun dagtochten. Een tiental zangers zag het zitten om zowel de kuit- als zangspieren te  smeren tijdens het zomerreces middels pedaleren en zingen. Zo ook hun partners. Donderdag 28 juli sprongen de uitslovers sierlijk op hun ijzeren rossen (wel/niet met elektriek gefoetel), gaven het de sporen en in gezwinde spoed ging het onder miezerige regenval via Leunse en Oirlose dreven richting camping Het Karwiel in Meerlo. Op deze tocht ging helaas de “ijzeren knol” van voorzitter Math Laurensse door zijn hoeven.Terwijl de mobiele fietssmid een nieuwe “binnenhoef” monteerde hadden de diehards al 2 x gezongen bij stempelpost Het Karwiel o.l.v hun gastdirigent Jacq Rijs. Toen men in beraad stond om te vertrekken en wilde roepen “alle zangballen verzamelen” kwam de voorzitter er ijlings aan met aan zijn zijde zijn lieftallige gade. Na een innige hereniging gingen de pedaleurs in vers geformeerde slagorde  spoorslags via Heerlijckheid Blitterswijck naar zaal de Kei in Heerlijckheid Geijsteren. Hier zong men voor de laatste maal voor een select publiek o.a “Zônne goeie hebbe weej nog nie gehád en Weej gön noch nie nôr huus”. Na dit optreden gingen de zangers met de amazones naar de finish bij sporthal “de Wetteling” te Venray. Daar werd nog even onder het genot van een versnapering met elkaar terug gekeken op de muzikale fietstocht onderwijl de een of de ander ná het draaien van het Rad van Fortuin “kien” riep. Het zat er weer op. Foto’s zijn te bewonderen op “Galerie
Uit volle borst                                             Een luisterend publiek
                                            BLOEMENACTIE 10 september 2016 Op zaterdag 10 september zijn de koorleden in Oostrum als bloemenverkopers van deur tot deur gegaan met in hun armen bossen anjers, rozen en een variatie aan chrysanten. De aftrap van deze traditionele actie vond plaats bij koorlid Jacques Rijs middels de gebruikelijke vlaai met koffie. Het was bijzonder mooi en warm weer en volle goede moed liepen de zonnige mannen als echte venters straat in en straat uit met de intentie om de bloemen vooral aan de vrouw te brengen. Geen enkel huis ontsnapte hierbij aan de aandacht. In ongeveer drie uur waren deze bloemen, op 4 bossen na, door de leden verkocht. Iedereen was blij en tevreden. Het zangkoor had de kas gespekt en de Oostrumse mensen hadden met de “Aostrumse” kermis een fraai bloemenbouquet in de vaas staan.