Laatste nieuwtjes:
Aostrumse Zangkompeneej Welkom
                  OPTREDEN JUBILEUMCONCERT “DE MAASGALM” LOMM De Gemengde Zangvereniging “De Maasgalm” (1976 – 2016) bestaat dit jaar 40 jaar. In dit kader werd er door het koor een jubileumconcert georganiseerd op 22 oktober  2016 in het plaatselijk gemeenschapshuis de Patershof. Naast de Gemengde Zangvereniging “Animo” Velden, Gemengde Zangvereniging “Erato” Blitterswijck, waren ook de mannenkoren "De Baolderse Hofzengers” Baarlo en de  “Aostrumse Zangkompeneej” Oostrum uitgenodigd. De gastheren en -dames openden dit zangfestijn en daarna waren de zangers uit Oostrum aan zet. Zij zongen, in een nieuwe opstelling gelijk soldaten in strak gelid, zes zangnummers met als titels ; Avond, Hello Mary Lou, Take Me Home Country Roads, Geef Mij Je Angst, Ein Festival der Liebe en als uitsmijter de bekende Fliegermarsch. De eerste vijf nummers zijn allen gearrangeerd door onze dirigent Kenny Jansen. De presentatie was spontaan, er werd met een open blik en enthousiasme, contact gezocht met het aanwezige publiek. Zij reageerden net zo enthousiast. Zij zongen en klapten ritmisch mee. Voor het koor is dit een vorm van waardering, maar tevens een bewijs dat het koor een goede weg heeft ingeslagen door de klassieke koorzang niet meer de prioriteit te geven. Het accent is meer komen liggen in zangnummers zoals boven beschreven. Bovendien durft en is het koor beter in staat zich losser te presenteren op het podium. Merkbare pluspunten. Al met al kan men spreken van een geslaagd optreden
9e Sing Challenge-Shanty Festival-Schatberg-Sevenum-2017 De Aostrumse Zangkompeneej heeft op zaterdag 11 maart haar eerste optreden in 2017 gehad op uitnodiging van de Stichting Sing Challenge. Deze stichting organiseert elk voorjaar een groot korenfestival tijdens een weekend waar een 50 tal koren uit binnen- en buitenland op af komen. De zangtalenten van de Kompeneej mochten als laatste optreden  op een van de twee podiums in het recreatierestaurant onderkomen van vakantiepark De Schatberg in Sevenum. De zangers waren als koeien die voor het eerst de weide in mochten. De 11 mannen zongen die avond uitgelaten, enthousiast en uit volle borst, de pannen van het dak in de Peelzaal voor een klein select publiek. Het koor startte het optreden op passende wijze met het lied Avond van Boudewijn de Groot, zong erna onder andere een complicatie van Duitse Schlagers, bracht Homeless ten gehore van Paul Simon en het beroemde lied Der Fliegermarsch fungeerde als Zugabe. Het was een kort maar krachtig optreden waar het koor en dirigent met een goed gevoel op kunnen terug kijken. Voor meer foto’s zie Galerie
                                                       LENTECONCERT 2017 Op de scheidslijn van wintertijd naar zomertijd, zaterdag 25 maart, organiseerden de  leden van de Aostrumse Zangkompeneej het traditionele Lenteconcert 2017. Deze zangmanifestatie vond plaats  in café-zaal Back in Time van Willem en Hinke in Oostrum.Naast de gastheren waren de koren, “de Maasgalm” Lomm, “Bobowaro” Bergeijk, en de “Baolderse Hofzengers” Baarlo de muzikale notenkrakers die avond. Na het welkomwoord traden de vrouwen en mannen van de “Maasgalm” als eerste voor het voetlicht met een 7 tal liederen zoals  het nummer Halleluja van Cohen en An Irish Blessing van James E.Moore. Het tweede gemengd koor voor de pauze, was “Bobowaro”. Zij werden hierbij muzikaal ondersteund o.a door een drummer en gitarist terwijl de dirigent Kenny Jansen tevens als toetsenist fungeerde. Dit koor zong met schwung, swingend Engelstalige werk, waarbij de Queen-medly veel bijval oogstte. Als sluitstuk werd door dit koor samen met de Aostrumse Zangkompeneej het lied Avond van Boudewijn de Groot gezongen. Kenny Jansen van "Kenny Jansen Music" is dirigent van beide koren. Na de pauze traden de mannen van de “Baolderse Hofzengers” als eerste op. Zij zongen enthousiast Limburgse liedjes zoals Höf de glazer in de lôch en Waat vleug den tied. Dit koor werd muzikaal begeleid door een accordeonist, weer een Jansen, nl. André Janssen. Als laatste zongen de 12 mannen van de Aostrumse Zangkompeneej. Met de “kèls” van “Bobowaro” werd, als eerste van een 8 tal nummers, het lied Take me home van John Denver gezongen. Dit klonk als een klok met al die stemmen van het mannelijk kunnen.  Tevens zongen de gastheren als tweede verrassing voor het eerst de Sound of Silence, (een arr.K.Jansen). Met de Flieger-Marsch sloten ze zingend dit geslaagd en succesvol  Lente Concert 2017 af.    
                                                  Jaarvergadering 2017 Woensdag 5 april hield het koor om 20.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werden de leden Wim Felder (2e tenor) en Herman Crins (bas) gehuldigd. Beide zangers waren namelijk 25 jaar lid. De voorzitter sprak lovende woorden, overhandigde de jubilarissen iets van Bacchus en spelde hun godzijdank niet lek met een erespeld van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. Tevens kregen ze bij deze prikactie een bijhorende oorkonde overhandigd. Na het applaus, het heffen van het glas en de fotosessie werd de agenda weer ter hand genomen en kwam men ter zaken. Naast de gebruikelijke vergaderpunten waren er enige bijzondere items waarover gesproken en/of besloten diende te worden zoals de contributie vaststelling, verkiezing voorzitter, bloemenactie en het toekomstperspectief. De contributie werd verhoogd, de jaarlijkse bloemenactie houdt op te bestaan, het toekomstperspectief wordt a.s november belicht en naar een voorzitter wordt naarstig gezocht. Voorzitter Math Laurensse legde na enige stichtelijke en opbeurende woorden de voorzittershamer na 6 jaar voorgoed neer. Uiteraard werd hij hartelijk bedankt voor zijn jaren van inzet en kreeg tevens een hartversterkertje mee naar huis. Ten op zichte van andere jaarvergaderingen was deze meeting om 22.00 uur afgelopen. Uniek!
    Meer foto’s: Zie Galerie
Zie foto’s Galerie