Laatste nieuwtjes:
Made with MAGIX Aostrumse Zangkompeneej Welkom
DE VERJAARDAGVISITE BIJ DE SJANELLEKES Op zondag 26 juni waren de mannen van de Aostrumse Zangkompeneej te gast bij de roze zanggodinnen van het smartlappenkoor De Sjanellekes te Venray. Dit zangkoor vierde het 15 jarig bestaan met andere koren, o.a uit Den Bosch, Roermond, Wyche en Oostrum. Op toerbeurt werd er op 3 verschillende locaties +20 min. door de koren gezongen. Het repertoire van die koren was van Hollands smartlapgehalte. De dirigent van de Aostrumse Zangkompeneej(Kenny Jansen) had derhalve, in overleg met muziekcommissie, het repertoire enigszins aangepast. De mannen zongen op buitenlocatie afwisselend bekende Hollandse/Limburgse liedjes maar ook een potpourii van Deutsche Schlagers en The Best of The Beatles. Het publiek kon deze optredens wel waarderen en zongen zelfs mee, met name bij de uitvoering van het  “Aostrums Schlagerfestival”. Ondanks een heftige plensbui zijn deze buitenoptredens niet in het water gevallen en men kan stellen dat het een geslaagde zondagmiddagvisite was.
ZOMERRECES 2016 Woensdag 20 juli was het al weer de laatste oefenavond vóór de zomervakantie. Net als het vorig jaar kon er, mede door het “schônne terraswaer”, een bijzondere buitenrepetitie gehouden worden. De dirigent beulde in deze tropische avondhitte de zangers goed af terwijl het luie “zang- zweed” in ritmische brede stromen van het voorhoofd liep of als een klaterende waterval gelijk parels in de bilnaad viel. De gekwelde mannen keken hierbij jaloers naar hun aanwezige partners en mede cafébezoekers, die in de luwte de een na de andere koude consumptie achterover sloegen. Zij genoten!Als pleister op de wonde kwam de penningmeester met de gebruikelijke  snacks op de proppen en hij zorgde ervoor dat de zangers en vooral de dirigent niet noodzakelijk aan het infuus hoefden. Om 23.00 uur was dit “Buutengewoon Buutenconcert”  ten einde.Woensdag 7 september start weer de repetitie in café Back in Time van Hinke en Willem.
                            FIETSVIERDAAGSE VENRAY 2016 Ook dit jaar bestond het idee om als koor de deelnemers aan de Venrayse Fietsvierdaagse muzikaal te ondersteunen op één van hun dagtochten. Een tiental zangers zag het zitten om zowel de kuit- als zangspieren te  smeren tijdens het zomerreces middels pedaleren en zingen. Zo ook hun partners. Donderdag 28 juli sprongen de uitslovers sierlijk op hun ijzeren rossen (wel/niet met elektriek gefoetel), gaven het de sporen en in gezwinde spoed ging het onder miezerige regenval via Leunse en Oirlose dreven richting camping Het Karwiel in Meerlo. Op deze tocht ging helaas de “ijzeren knol” van voorzitter Math Laurensse door zijn hoeven.Terwijl de mobiele fietssmid een nieuwe “binnenhoef” monteerde hadden de diehards al 2 x gezongen bij stempelpost Het Karwiel o.l.v hun gastdirigent Jacq Rijs. Toen men in beraad stond om te vertrekken en wilde roepen “alle zangballen verzamelen” kwam de voorzitter er ijlings aan met aan zijn zijde zijn lieftallige gade. Na een innige hereniging gingen de pedaleurs in vers geformeerde slagorde  spoorslags via Heerlijckheid Blitterswijck naar zaal de Kei in Heerlijckheid Geijsteren. Hier zong men voor de laatste maal voor een select publiek o.a “Zônne goeie hebbe weej nog nie gehád en Weej gön noch nie nôr huus”. Na dit optreden gingen de zangers met de amazones naar de finish bij sporthal “de Wetteling” te Venray. Daar werd nog even onder het genot van een versnapering met elkaar terug gekeken op de muzikale fietstocht onderwijl de een of de ander ná het draaien van het Rad van Fortuin “kien” riep. Het zat er weer op. Foto’s zijn te bewonderen op “Galerie
Uit volle borst                                             Een luisterend publiek
                                            BLOEMENACTIE 10 september 2016 Op zaterdag 10 september zijn de koorleden in Oostrum als bloemenverkopers van deur tot deur gegaan met in hun armen bossen anjers, rozen en een variatie aan chrysanten. De aftrap van deze traditionele actie vond plaats bij koorlid Jacques Rijs middels de gebruikelijke vlaai met koffie. Het was bijzonder mooi en warm weer en volle goede moed liepen de zonnige mannen als echte venters straat in en straat uit met de intentie om de bloemen vooral aan de vrouw te brengen. Geen enkel huis ontsnapte hierbij aan de aandacht. In ongeveer drie uur waren deze bloemen, op 4 bossen na, door de leden verkocht. Iedereen was blij en tevreden. Het zangkoor had de kas gespekt en de Oostrumse mensen hadden met de “Aostrumse” kermis een fraai bloemenbouquet in de vaas staan.
                   Jaarlijkse Feestdag 17 september 2016 De derde zaterdag in september staat bij de koorleden met stip genoteerd in de agenda. Het is de jaarlijkse feestdag die traditioneel, op toerbeurt, door een zangpartij georganiseerd dient te worden. Dit keer waren de 1e tenoren de uitverkorenen . Zij organiseerden een schuttersfestival onder auspiciën van Schutterij ’t Zandakker Gilde St.Jan op de schuttersweide in Merselo. Na een kop koffie met vlaai en indeling van de scherpschutters in 5 pelotons werden de schutters uitgenodigd naar de vuurlinie te marcheren. Daar kreeg hij en zij, het bevel de loeizware buks te schouderen, over de loop te turen en via het vizier te mikken op ‘n loden bolletje, hoog in de schutsboom.  Je moest overgaan tot het executeren van het bolletje als je als schutter één was met het geweer. Bovendien moest je dan goed in balans staan. Ieder team bestond uit een drietal schutters die twee maal mochten afdrukken. De resultaten waren sterk wisselend. Het was kraakhelder dat er schutters waren die beter een zangnoot konden (k)raken, maar het omgekeerde was eveneens het geval. Zij hadden direct de goede en zuivere “toon” en waren schietklaar voor deelname aan het OLS. Na het afkavelen was het 2e peloton, de “snipers” Lia Bom, Kenny Janssen en Hans Stevens, algeheel winnaar. Daarna werden in de avondschemering individueel pogingen ondernomen om een houten vogel aan flarden te schieten in de stille hoop dat men zou worden uitgeroepen tot schutterskoning(in) van de Aostrumse Zangkompeneej. Helaas. De invallende duisternis maakte een eind aan deze schietexercitie. De Arendsoog van de schutterij verloste de vogel , maar ook de inmiddels gefrustreerde gelegenheidsschutters, uit hun lijden. “Schietzat” traden de “shooters”  het schutlokaal binnen waar een heerlijk koud en warm buffet gereed stond. Omdat iedereen hongerig was werd dit op een rake wijze soldaat gemaakt. Het viel goed in de smaak. Tijdens dit schuttersmaal werden de winnaars met gouden eremedailles omhangen en onze “speulkél” Kenny hield met zijn gitaar de muzikale “zangschwung” erin. Een feestdag is goed voor de onderlinge samenhang. Het doet de zanger deugd en hij kan weer een jaar lang doelgericht en messcherp als een scherpschutter zich richten op de edele koorzang.    
                  OPTREDEN JUBILEUMCONCERT “DE MAASGALM” LOMM De Gemengde Zangvereniging “De Maasgalm” (1976 – 2016) bestaat dit jaar 40 jaar. In dit kader werd er door het koor een jubileumconcert georganiseerd op 22 oktober  2016 in het plaatselijk gemeenschapshuis de Patershof. Naast de Gemengde Zangvereniging “Animo” Velden, Gemengde Zangvereniging “Erato” Blitterswijck, waren ook de mannenkoren "De Baolderse Hofzengers” Baarlo en de  “Aostrumse Zangkompeneej” Oostrum uitgenodigd. De gastheren en -dames openden dit zangfestijn en daarna waren de zangers uit Oostrum aan zet. Zij zongen, in een nieuwe opstelling gelijk soldaten in strak gelid, zes zangnummers met als titels ; Avond, Hello Mary Lou, Take Me Home Country Roads, Geef Mij Je Angst, Ein Festival der Liebe en als uitsmijter de bekende Fliegermarsch. De eerste vijf nummers zijn allen gearrangeerd door onze dirigent Kenny Jansen. De presentatie was spontaan, er werd met een open blik en enthousiasme, contact gezocht met het aanwezige publiek. Zij reageerden net zo enthousiast. Zij zongen en klapten ritmisch mee. Voor het koor is dit een vorm van waardering, maar tevens een bewijs dat het koor een goede weg heeft ingeslagen door de klassieke koorzang niet meer de prioriteit te geven. Het accent is meer komen liggen in zangnummers zoals boven beschreven. Bovendien durft en is het koor beter in staat zich losser te presenteren op het podium. Merkbare pluspunten. Al met al kan men spreken van een geslaagd optreden